Cenník – Upratovanie po stavebných úpravách a sťahovaní

byt                               po sťahovaní                        postavebné

1 izbový                        od 80 eur                             od  100 eur

2 izbový                       od 100 eur                            od  140 eur

3 izbový                       od 120 eur                            od  180 eur

4 izbový                       od  140 eur                           od  200 eur

dom                           po sťahovaní                   postavebné

dom<  150 m2            od  180 eur                          od   220 eur

dom< 250 m2            od 200 eur                           od   250 eur

dom> 250 m2            od 220 eur                           od    280 eur


Ceny uvedené v sadzobníku sú cenou základnou a orientačnou. Konečná cenová kalkulácia je ovplivnená predovšetkým Vašimi individuálnymi požiadavkami, rozsahom prevedených upratovacích prác, veľkosťou upratanej plochy, stupňom znečistenia, časovou náročnosťou apod. Prípadne cenové odchýlky sú s Vami konzultované pred prevedením prác, sú však veľmi výnimočné a malé, preto sa môžete na nami ponúkané ceny spoľahnúť..

V prípade akéhokoľvek dotazu týkajúceho se cenovej kalkulácie nás ,prosím, kontaktujte a my Vám obratom zašleme predpokladanú cenu odvedených upratovacích prác.

Upratovacie stroje a čistiace prostriedky sú v cene našich služieb. Ušetríte za ne opravdu vela finančných prostriedkov.

Pri dlohodobej spolupráci  účtujeme zľavu.

Nie sme plátci DPH.